Kokemuksia sanataiteesta lukutaitotyössä

Etsivää lukutaitotyötä -hankkeessa käytettyjä menetelmiä esittelevä opas on julkaistu. Oppaan luovat ja mielenkiintolähtöiset käytännöt ja sanataiteen menetelmät soveltuvat nuorten parissa toteutettavaan lukutaitotyöhön niin sanataidekasvattajien kuin muidenkin nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten käyttöön esimerkiksi opetus- ja nuorisotyössä, kuntouttavassa työtoiminnassa sekä harrastus- ja iltapäivätoiminnassa sekä muussa ohjatussa vapaa-ajantoiminnassa.

 

Etsivää lukutaitotyötä -hankkeen pyrkimyksenä oli kehittää ja luoda uudenlaista, nuorten ehdoilla toteutettavaa toimintamallia yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Residenssitoiminnan kautta tavoitteena oli tavoittaa nuoret siellä, minne he itse hakeutuvat viettämään aikaa. Näin osallistava sanataidetoiminta, vertaisohjaamiseen perustuvat kirjoitusharjoitukset ja luovat menetelmät voitiin punoa saumattomaksi osaksi nuorten omaehtoista vapaan ajan ja tilan käyttöä. Tukemalla nuorten omaehtoista ja omista intresseistä viriävää toimintaa sekä rohkaisemalla omaan ajatteluun ja ilmaisuun pyrittiin löytämään uusia väyliä luku- ja kirjoitusinnon kehittymiseen.

Lataa julkaisu tästä