Tietoja hankkeesta

Mikä on Syyssähikäinen?

Syyssähikäinen-hankkeeseen osallistuvat oppilaat saivat sanataidekasvattajan vieraakseen luokkaansa viisi kertaa syksyn 2017 aikana. Näiden vierailujen aikana ja myös oman opettajan johdolla työstettiin erilaisia tekstejä ja tutustuttiin kirjoittamisen prosessiin sanataiteen menetelmiä käyttäen. Syntyneistä teksteistä toimitettiin koululaisten oma lehti, Syyssähikäinen. Hankkeen työpajoihin osallistui kuusi tamperelaista kolmatta luokkaa: Kaarilan 3A, Normaalikoulun 3B, Peltolammin 3B, Saukonpuiston 3A-5B, Vuoreksen 3B ja Wivi Lönnin 3R.

 

Kun sanataide saapuu kouluun, koulu muuttuu mielikuvituskouluksi. Syyssähikäinen-hankkeen tarkoitus olikin juuri tämä: kokeilla kehittämäämme sanataiteen opetusmenetelmää, jota kutsumme Mielikuvituskoulu-menetelmäksi. Menetelmän tarkoituksena on innostaa kirjoittamisen ja tekstien pariin oppilaiden omien ideoiden pohjalta toiminnallisin keinoin. Tarkoituksena on osoittaa, että me aikuiset haluamme kuulla, mitä lapsilla on sanottavaa.

 

Syyssähikäinen-hankkeen myötä haluamme kiinnittää huomion lapsiin tekstien tekijöinä ja erityisesti siihen, että arkitodellisuutemme tekstit ovat aikuisten luomia. Lasten tekstejä kohtaa harvoin koulun seinien ulkopuolella, vaikka on todella tärkeää, että lapset näkevät omia tekstejään julkaistuna ja saavat niistä palautetta. Lukutaito ja -into kehittyvät, kun samalla myös kirjoitustaitoa kehitetään luovin menetelmin, lasten lähtökohdista.

 

Lapsilla on luontainen kiinnostus tarinoita kohtaan, ja tarinallisuus on vahvasti läsnä lasten elämässä. Vaikka kirjan lukeminen tuntuisi haastavalta, lasten taidot tarinankertojina, mielikuvituksen käyttäjinä ja tarinaperinteen tuntijoina ovat usein aikuisen veroisia. Sanataideopettajina tehtävämme on varmistaa, että jokainen lapsi kokee kielellisiä onnistumisia lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuksista huolimatta. Taide tarjoaa tähän keinot.

 

Syyssähikäinen oli mieleenpainuva kokemus meille sanataideopettajille, ja toivottavasti myös alku sanataiteen luokkahuoneiden valloitukselle! Kaikki koululaiset ansaitsevat päästä Mielikuvituskouluun käyttämään kieltä luovasti ihan ikiomalla tavallaan.

 

Syyssähikäisen päätoimittajat & sanataideopettajat,

 

Pia Krutsin

(alias Mustaparta Aivopatti, alias Karhu-Petteri Mörkö, alias Rouva Ötö)

 

Minttu Tervaharju

(alias Vex Partamuikku, alias P.V. Älypää, alias Auuuuuuuu, Susimies)