Fantasiamaailman maantieto

Fantasiakirjallisuus on pullollaan toinen toistaan mielenkiintoisempia tapahtumapaikkoja! Fantasiamaailman maantieto -etämateriaalissa perehdytään tapahtumapaikan luomiseen karttojen avulla ja pohditaan, kuinka itse keksitään kiinnostava fantasiamaailma.  Tehtäväkokonaisuudessa luodaan joko luokan yhteinen tai etäopetuksessa jokaisen oppilaan oma fantasiamaailma ja sen kartta piirtämällä ja kirjoittamalla. Työpajakokonaisuus on suunnattu alakoulujen luokka-asteille 4-6. Tehtävämateriaalin tekemiseen voi käyttää niin monta oppituntia kuin tuntuu mielekkäältä (n. 5-6 oppituntia). Esimerkiksi karttatehtävään moni luokka on halunnut käyttää useamman oppitunnin.

TEHTÄVIEN RAKENNE JA KESTO

OSA 1: FANTASIAKIRJAT    (45 min)

Tutustutaan fantasiagenren ominaispiirteisiin, historiaan ja tunnettuihin lasten fantasiakirjoihin.

OSA 2: KARTAT (n. 90 min)

Tutkitaan karttoja ja tehdään oman fantasiamaan kartta

OSA 3: OMAN FANTASIA-MAAILMAN KUVAUS (45 min)            

Kirjoitetaan artikkeli tai matkailumainos

OSA 4: FANTASIA-MAAILMAN OLENNOT (30-45 min)

Keksitään maailmaan olentolajeja