Ohjaajat

Yöstäjän ohjaajat ovat korkeakoulutettuja ja kokeneita alansa ammattilaisia: mm. kirjallisuustieteestä tai kasvatustieteestä valmistuneita maistereita, opettajia ja kulttuurituottajia. Kehitämme ammattitaitoamme ideoimalla opetuksen sisältöjä yhdessä ja antamalla toisillemme vertaispalautetta. Ohjaajajoukkomme yhteinen osaaminen ja asiantuntijuus ulottuu laaja-alaisesti kaikenikäisten opetuksesta tapahtumatuottamiseen, erilaisten tekstisisältöjen kirjoittamiseen ja kuvittamiseen.

 

Pia Krutsin

Pia Krutsin oli perustamassa Sanataideyhdistys Yöstäjää vuonna 2003. Yöstäjän riveissä hän on hoitanut puheenjohtajuutta ja taloushallintoa, toiminut tuottajana, kehittänyt opetussuunnitelmaa, ja ennen kaikkea opettanut: harrastusryhmiä, koulutyöpajoja, vauvoja, vanhempia, erityisoppilaita ja opettajia. Koulutukseltaan Pia on filosofian maisteri yleisestä kirjallisuustieteestä. Hän toimii myös kirjallisuusalan freelancerinä: opettaa kirjoittamista, kouluttaa kaunokirjallisuuden käyttöön ja työskentelee kirjallisuusjärjestöissä. Pialle tärkeintä sanataiteessa on lapsen ja kielen kohtaaminen, joka yllättää aina.

Minttu Tervaharju

Minttu Tervaharju on yleisestä kirjallisuustieteestä valmistunut filosofian maisteri, sanataideopettaja, tuottaja ja kulttuurialan freelancer. Hänen erikoistumisalueensa ja suosikkiaiheensa kirjallisuuden saralla on kapinallinen, paheksuttu lastenkirjallisuus ja lastenkirjasensuuri.  Minttu liittyi Yöstäjään vuonna 2011, mistä lähtien hän on opettanut sanataidetta työpajoissa, lyhytkursseilla sekä viikoittain kokoontuvissa sanataideryhmissä ja lorupiireissä. Hän on myös Yöstäjä ry:n hallituksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Minttu on tuottanut lastenkirja- ja sanataidefestivaali Kirjalittaa vuodesta 2015 lähtien. Hän nauttii eniten sanataiteen tekemisestä lasten kanssa, lasten mielikuvituksen rajattomuudesta ja rohkeudesta heittäytyä kielen vietäväksi. Opetustyössä suurin ilo on todistaa kirjoittamisen riemua ja sen voimauttavaa vaikutusta.

Anna Elina Isoaro

Anna Elina Isoaro on ohjannut Yöstäjässä muun muassa eri ikäisten viikottaisia ryhmiä, koulutyöpajoja, aikuiskoulutuksia ja Taidekaari-projektin pajoja vuodesta 2004 alkaen. Koulutukseltaan hän on Suomen kirjallisuudesta valmistunut filosofian maisteri. Annalla on myös paljon kokemusta tapahtumatuottamisesta niin Yöstäjässä kuin muualla, mm.Työväenkirjallisuuden päivän koordinaattorina.  Hänelle sanataideopettajan työ on luovuudesta nauttimista. Harjoituksia keksiessään hän saa toteuttaa omaa mielikuvitustaan ja oppilaiden tekstejä lukiessaan ihastella, miten värikkäisiin maailmoihin harjoitus on kirjoittajat johdattanut. Anna on myös runoilija: hänen esikoisteoksensa Puolen mantereen kerhossa ilmestyi syksyllä 2011 ja toinen kokoelma Rakkautta ja vasta-aineita keväällä 2016. Tällä hetkellä Anna työskentelee kirjallisuuden läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa.

Päivi Haanpää

Päivi Haanpää on sanataiteen sekatyöläinen: FM (pääaineena Suomen kirjallisuus, sivuaineena mm. kasvatustiede), sanataideohjaaja, kirjallisuuskriitikko, kirjallisuusterapiaohjaaja, kirjoittaja ja kulttuuritoimija. Hän on ohjannut eri-ikäisten kirjoittajaryhmiä vuodesta 2001, ja haltioituu edelleen sanataiteen voimasta ja kirjoittajien teksteistä. Päiville sanataide on taitoa, taidetta ja selviytymiskeino. Vuosina 2010-2013 hän työskenteli kirjallisuuden läänintaiteilijana Hämeessä, ja silloin myös kirjallisuustapahtumien järjestäminen tuli tutuksi. Hänen tietokirjansa Sanataideohjaajan opas (Avain) julkaistiin vuonna 2015 ja Tullaan tutuiksi (Avain) 2016. Lisäksi Päivi on kirjoittanut näytelmiä, kolumneja, kritiikkejä ja novelleja sekä toimittanut antologioita.

Jani Ikonen

Jani Ikonen on toiminut Sanataideyhdistys Yöstäjän kuvittajana ja graafisena suunnittelijana yhdistyksen perustamisesta lähtien. Lisäksi hän ohjaa Yöstäjän sanataidetyöpajoja sekä kuvataidetyöpajoja ja -kursseja Tampereen kulttuurikasvatusohjelma Taidekaaressa ja kansalaisopistoissa.

Henna Laininen

Henna Laininen on kuvataiteilija, sanataideopettaja ja kirjoittaja. Yöstäjässä hän on ohjannut viikoittaisia sanataideryhmiä, koulutyöpajoja ja koulutuksia vuodesta 2003 lähtien. Hennan erityisalueita ovat mm. ekoscifi ja fantasiakirjoittaminen. Lisäksi hän tekee taiteellisen tutkimuksen tohtorintyötä Kokeellisen elämän käsikirja – Luova yhteisöllinen kirjoittaminen vastauksena ympäristökriisiin Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Sanataide on muutosvoima: pienet ja isot ihmiset saattavat kirjoittamalla selvitä suurienkin myllerrysten läpi. Koulutukseltaan Henna on kuvataiteen maisteri ja filosofian maisteri, pääaineena yleinen kirjallisuustiede, sivuaineina taidekasvatus ja opettajan pedagogiset opinnot. Taustaa taiteellisesta työskentelystä: www.hennalaininen.net.

Mia Lempinen

Mia Lempinen toimii Tampereella sanataideohjaajana, satujen lukijana ja loruttelijana. Hän ohjaa sekä aikuisia että lapsia. Koulutukseltaan Mia on filosofian maisteri, ja hän on työskennellyt myös kirjastossa. Hän vinkkaa mielellään kirjoja, lukee paljon ja järjestää kulttuuritapahtumia. Kirjat ovat ilo, luovuus ja sanoissa on kaikki mahdollista. Sanataideohjaajana Mia pääsee kohtaamaan ihmisiä taiteen äärellä, ja se tuntuu yhdeltä elämän tärkeimmistä asioista.

Janette Hannukainen

Janette Hannukainen on ohjannut sanataidetta lapsille, nuorille ja aikuisille vuodesta 2005. Vuosien varrella hän on vetänyt lukuisia sanataiteellisia projekteja, esimerkiksi nuorten Savu-projektia Yöstäjässä 2009–2011. Janette on myös runoyhdistys Nihil interit ry:n puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri, pääaineenaan yleinen kirjallisuustiede. Janette rakastaa sanataideopetusta siksi, että siinä saa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja oppia itsekin koko ajan valtavasti. Usein hän yllättyy, ilahtuu, liikuttuu tai hämmentyy oppilaiden tekstien äärellä. Janette on toiselta ammatiltaan runoilija. Hänen esikoiskokoelmansa Lennä vahingossa ilmestyi 2014 ja toinen kirja Onni, lykittävää mallia vuonna 2017. Häntä kiinnostavatkin nimenomaan runous ja taiteidenvälisyys. Kirjoittaminen merkitsee Janetelle ennen kaikkea vapautta.