Sanataidekasvatus

Sanataidekasvatuksen tärkein tavoite on rohkaista oppilaita käyttämään mielikuvitustaan sekä kokeilemaan kielellisen ilmaisun eri lajeja. Yksi keskeisimmistä haasteista on kehittää oppilaiden luottamusta omiin taitoihinsa lukijoina ja kirjoittajina. Tärkeää on myös osoittaa sanataiteellisen ilmaisun monipuoliset mahdollisuudet: kieltä käytetään niin rap-sanoituksissa kuin tv-sarjojen käsikirjoittamisessakin. 

 

Sanataidetunnilla luetaan, löydetään aiheita omille teksteille, kirjoitetaan, esiinnytään ja kuunnellaan. Kirjallisuuden, sen historian ja käsitteiden ohella esiin nostetaan myös uudet, kielelliset ilmiöt. Tunneilla voidaan esimerkiksi kuvata omia runovideoita, käsikirjoittaa roolipeli tai tutustua blogien maailmaan. 

 

Sanataidekasvatuksessa haastavatkin aiheet avataan selkeiden harjoitusten ja oman kirjoittamisen kautta. Olennainen osa oppimista on omien tekstien esittäminen ja jakaminen ryhmän kanssa. Positiivinen palaute voimauttaa ja antaa uskoa omaan tekemiseen. Sanataidepajoissa oppilas tutustuu kirjallisuuden lajeihin ja tekstityyppeihin innostavien esimerkkien ja harjoitusten avulla. Pajojen tavoite on herättää oppilaassa kipinä oman kielellisen ilmaisun kehittämiseen. Pajoissa pyritään siihen, että oppilaalle jää käteen itse tehty sanataiteellinen tuotos sekä onnistumisen elämys.